Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Bestuur

Het bestuur van Die Haghe bestaat uit:

 • Voorzitter
  Mr. H.C. Grootveld (Henk)
 • Secretaris
  Drs. J. Zwaanswijk (Hans)
 • Penningmeester
  Ir. E.B. de Vries (Enno)
 • Leden
  Mw. Drs. J.M. de Vries (Monique)
  Mw. E. Zantvoort (Eline)
  Dhr. C.J.M. Burger (Cees)
  Drs. L.A.H.F. van Tilborg (Lex)


  Statuten Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.

 • Protocol bescherming persoonsgegevens
   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl