Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Contact

Voor lidmaatschappen, betalingen en opzeggingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester:

Enno de Vries
Margrietstraat 9
2555 PT Den Haag
penningmeester@haagsegeschiedenis.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de secretaris:

Hans Zwaanswijk
Sonoystraat 51
2581 VJ Den Haag
secretaris@haagsegeschiedenis.nl

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl