Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Jaarboek 2001

Redactie 2001: D.J. Cannegieter, V.L.C. Kersing, R. van Lit, C.J.J. Stal en mw. J. Zijlmans

* In 'De miskelk van Jan I van Wassenaer en Johanna van Halewijn' vertelt de auteur Robert van Lit over de lotgevallen van een nog niet zo lang geleden ontdekte miskelk en van verschillende personages uit het Wassenaar van de geuzentijd - een geschiedenis met een element van geweld. De kelk is voorlopig het enig teruggevonden object van de verder spoorloos verdwenen kerkschat van de Wassenaarse Dorpskerk, naar welke schat al in 1914 door historici een speurtocht ondernomen was.

* 'Weergalooze tuinen', 'het mooiste dat ik in Holland zag', zijn uitspraken die ooit de ronde deden over het landgoed Zuidwijk. Architect Joh. P.M. Goudeau beschrijft en reconstrueert dit landgoed in zijn artikel 'Een manier om de tuinen van Zuidwijk te bezoeken'. Ook reconstrueert de auteur de gezichtspunten van zeven schitterende tekeningen, die Paulus Constantijn, telg van de bekende Haagse schildersfamilie La Fargue, in 1772 op Zuidwijk maakte.

In het artikel 'De Johannushoeve in Wassenaar' beschrijven Paul de Kievit en Robert van Lit de geschiedenis van deze, oorspronkelijk 17de-eeuwse, boerderij en zijn bewoners tot aan de generatie die er nu woont. Ook wordt ingegaan op de brand die een groot deel van de boerderij in 1932 verwoestte en hoe de burgerij gemobiliseerd werd om bij te dragen aan de wederopbouw.

Het artikel 'De Haagse Schouwburg 1802-1830; De aandeelhouders van de schouwburg, oftewel het 'mindere' Haagse publiek' door Marlies van der Riet, gunt ons een blik achter de coulissen, niet zozeer bij de acteurs, alswel bij de commissarissen en de directeuren der theatergezelschappen en wat vooraf ging aan de oprichting van de Haagse Schouwburg - dit alles in een roerige tijd van machtswisselingen. Door de uitgebreide bijlage ook prosopografisch een interessant artikel.

'De galerij der artiesten' door Wilma van Giersbergen is een onderzoek naar enkele heel curieuze schilderijen, die zich in het Haags Historisch Museum bevinden. Deze schilderijen bestaan uit portretten van veelal Haagse, negentiende-eeuwse artiesten, vervaardigd in binnen- en buitenland door de kunstenaar Jacobus van den Berg. Uitvoerend musici en componisten, letterkundigen, diverse schilders, waaronder Johannes Bosboom, en ook een hofzanger heeft hij geportretteerd.

S v.E. Veldhuijzen beschrijft in zijn artikel 'De Wilhelminagalerij in de Heulstraat' de geschiedenis van deze, naar koningin Wilhelmina vernoemde galerij, van de voorbereiding van de bouw, tot de afbraak. Heel levendig is het beeld dat de auteur de lezer geeft van een - zeker naar tegenwoordige maatstaven enorme - stoffenzaak die in de galerij gevestigd was, en van de wijze waarop men daar zijn kleren kon bestellen.

'De Haagsejaren van de Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau', van de hand van C.A. Tamse, beschrijft de activiteiten van deze vereniging, waartoe vooral het in 1926 in de Boterwaag geopende Oranje-Nassau Museum behoorde. Uit de adel en burgerij werden de begunstigers geworven voor dit museum, dat vooral bedoeld was om de historische relatie tussen het Huis van Oranje en het Nederlandse volk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

In 'Als een spin in het web' door Dick Brongers, is met de spin de 'Dienststelle Mühlmann' bedoeld. Deze organisatie van de Duitse bezetter in WO 11 hield zich bezig met het roven van Nederlandse kunst en het onderbrengen daarvan in de verzamelingen van onder meer Hitler, Goering en Himmler. De Haagse collecties, hun oorspronkelijke eigenaren, en vooral de handel en wandel van Mühlmann en zijn medewerkers worden in dit artikel belicht.

De reeks artikelen eindigt dit jaar met de bijdrage 'Over ooievaars en Spanje' door C.M. Nigten, met ooievaars die eerder al de titelpagina van het jaarboek Die Haghe 1960 sierden. Deze ooievaars werden Den Haag in 1959 ten geschenke gegeven ter bevestiging van de vriendschapsbanden tussen het Spaanse - sherry - stadje Jerez de la Frontera en Den Haag.

Ook in dit jaarboek kunt u weer de gebruikelijke rubrieken 'Monumentenzorg', 'Archeologie', 'Overleden Hagenaars', 'Kroniek', 'Nieuwe straatnamen', 'Gemeenteraadsleden' en 'Publicaties' vinden.

In 2000 zijn enkele prominente Hagenaars overleden. Q65-leadzanger Wim Bieler, rijksarchivaris Johan Fox, acteur Eric van Ingen en burgemeester drs. F.G.L.L. Schols worden met een 'In memoriam' geëerd.

Vanaf dit jaar komt er een nieuwe rubriek bij: 'Nieuwe Haagse archieven', samengesteld door Corien Glaudemans. In deze rubriek wordt per jaar vermeld welk nieuw documentatiemateriaal door het Haags Gemeentearchief is verworven. Ook de omvang per archief wordt aangegeven, zo hebben de in 2000 verworven archieven een gezamenlijke lengte van 101 strekkende meter.

De totale omvang van dit jaarboek bedraagt 297 pagina's, exclusief advertenties.

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl