Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Jaarboek 2003

Redactie: D.J. Cannegieter, V.L.C. kersing, R. van Lit, C.J.J. Stal, P.H.M. Toby, J.M. Zijlmans.

Het Jaarboek 2003 bevat de volgende artikelen.
Antheun Janse, Een Haagse kroniek over de Bourgondische tijd.
Ronald A. van der Spiegel, Het pand Papestraat 13 voor 1543.
Kees van der Leer en Cees van der Velde, De Grote Loo, Kleine Loo en naburige naamgenoten.
Pauline Meijer-Knaap, Het huis Assendelftstraat 14.
Kees van Strien, James Harris, leerling-diplomaat in Den Haag, 1765-1766.
Thimo de Nijs, Haagse kruideniers tijdens de crisis van de jaren dertig.

Verder bevat het jaarboek 2003 het jaarverslag van de vereniging over 2002, de vaste rubrieken over monumentenzorg, archeologie en nieuwe Haagse archieven, de kroniek over 2002 en de stukken in memoriam van bekende Hagenaars die in 2002 zijn overleden.

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl