Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Jaarboek 2004

Redactie: D.J. Cannegieter, V.L.C. kersing, R. van Lit, C.J.J. Stal, P.H.M. Toby, J.M. Zijlmans.

Het Jaarboek 2004 bevat de volgende artikelen.
Ingrid Maier en René Vos, Van oude couranten de dingen die opduiken. Nieuw licht op de Haagse pers in de zeventiende eeuw.
René Vos, De leeuw en de ooievaar. De journalist Izaak Jocob Lion en de Haagse pers (1850-1873).
Herbert van Rheeden, De lotgevallen van het Gipsmuseum (1920-1960). Een persoonlijke onderneming van de verzamelaar en classicus Constant Willem Lunsingh Scheurleer.
Hans Pars, Het gemeentepersoneel was al vroeg mondig. De start van de medezeggenschap bij de gemeente Den Haag.
Piet Terwen, Hakken: meer transpiratie dan inspiratie. G.A. Graff in de Haagse wereld van beeldhouwers. (voor Netty G.)
Hub Kockelkorn, Nijverheidsmuseum wordt in honderd jaar Museon.

Verder bevat het jaarboek 2004 het jaarverslag van de vereniging over 2003, de vaste rubrieken over monumentenzorg, archeologie en nieuwe Haagse archieven, de kroniek over 2003 en de stukken in memoriam van bekende Hagenaars die in 2003 zijn overleden.

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl