Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Jaarboek 2005

Redactie: D.J. Cannegieter, V.L.C. kersing, R. van Lit, M.E. Spliethof, C.J.J. Stal, P.H.M. Toby.

Het Jaarboek 2005 bevat de volgende artikelen.
Jaap van Rosse, Koning Karel III van Spanje in Den Haag. Verslag van een koninklijk oponthoud, november-december 1703.
Gajus Scheltema, Pronk, Bentinck en Trembley: Schetsen uit achtiende-eeuws Den Haag.
Mieke van Leeuwen-Canneman, Achterkamertjesoverleg op het Binnenhof tijdens de Bataafse tijd. Het aandeel van Elias Canneman in de voorbereidingen tot het bewind van Rutger Jan Schimmelpenninck.
Erik P. Löffler, 150 Jaar biblotheek Sociëteit De Witte.
Mieke van den Berg, Truus Gerhardt: van rozentuin tot sintelhoop.
J.J. Havelaar, Het Haagse werkzame leven. Stichting Haags Industrieel Erfgoed – SHIE.
Gerard Steijger, Van boekverkoper naar papierhandelaar. Dieënhalve eeuw Nieuwe Molstraat 11.

Verder bevat het jaarboek 2005 het jaarverslag van de vereniging over 2004, de vaste rubrieken over monumentenzorg, archeologie en nieuwe Haagse archieven, de kroniek over 2004 en de stukken in memoriam van bekende Hagenaars die in 2004 zijn overleden.

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl