Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Links

Archieven en bibliotheken (top)

 • Het Haags Gemeentearchief
  Deze site is het beginpunt van elk onderzoek naar de geschiedenis van Den Haag. Het Haags Gemeentearchief beheert ongeveer 1500 archieven. Zij beslaan bij elkaar maar liefst 10 strekkende kilometer. Op deze site vindt u een schat aan informatie, onder meer een uitgebreid archievenoverzicht en een doorzoekbare beeldbank. De toegankelijkheid van de collecties is sterk vergroot door de zoekmachine Archimedis.
  Naast het beheren en ontsluiten van collecties verzorgt het gemeentearchief cursussen voor historici en genealogen en stelt zij tentoonstellingen samen uit haar collecties.
 • Nationaal Archief
  De site van het Nationaal Archief, het vroegere Algemeen Rijksarchief.
 • http://www.archiefnet.nl/
  Een portal site met links naar bijna alle Nederlandse archieven.
 • Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag
  De site van de openbare bibliotheek, onder andere met een online catalogus.
 • Koninklijke Bibliotheek
  De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, geeft iedereen toegang tot kennis en cultuur van heden en verleden door hoogwaardige diensten te leveren voor onderzoek, studie en cultuurbeleving.
 • Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het kennis- en documentatiecentrum voor genealogie, familiegeschiedenis en verwante wetenschappen. Op de site vindt u informatie over uitgaven die aan stamboomonderzoek en familiegeschiedenis zijn gewijd, over de collecties van het CBS en over genealogisch onderzoek.
 • Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik'
  In het huis Prinsessegracht 27 bevindt zich het Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik', waar de verzamelingen van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren zijn ondergebracht.

Historische verenigingen in Den Haag en omgeving (top)

 • Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE)
  Den Haag was in de 19de eeuw een belangrijke industriestad. Tot in de 20ste eeuw waren in de stad verschillende bedrijfstakken te vinden. Door ruimtegebrek zijn veel bedrijven weggetrokken, maar voor een deel wel in de regio gebleven. Daarmee verdwenen veel karakteristieke elementen uit de stad en ging ook een deel van het industrieel erfgoed verloren.  
  SHIE zet zich in voor behoud van industrieel erfgoed in het gewest Haaglanden. Door het uitgeven van publicaties, houden van rondleidingen en lezingen probeert de SHIE de belangstelling voor dit thema te stimuleren.
 • Stichting Oud Loosduinen - Het Loosduins Museum 'De Korenschuur'
  De site van het Loosduins Museum met informatie over de Stichting Oud Loosduinen, de tentoonstellingen in het museum 'De Korenschuur', de activiteiten van de Genealogische Werkgroep Loosduinen en veel oude ansichtkaarten.
 • Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen
  De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen is een vereniging die zich ten doel stelt het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden, respectievelijk willen bezighouden, met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen, met nadruk op de geschiedenis van Scheveningse families.
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
  Vanaf de oprichting in 1935 is de doelstelling van Delfia Batavorum het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in de ruimste zin des woords, in het bijzonder van de stad Delft en onmiddellijke omgeving; het behoud en het herstel van het in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving aanwezig cultureel erfgoed.
 • Noitdorpsche Historiën
  De in 2001 opgerichte Vereniging "Noitdorpsche Historiën" heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder.
 • Historische Vereniging Rijswijk
  Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de Rijswijkse geschiedenis. De HVR organiseert lezingen en excursies, verricht en stimuleert onderzoek en verzorgt historische publicaties.
 • Historische Vereniging Voorburg
  Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.
 • Historisch Genootschap Oud Soetermeer
  Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is de historische vereniging van Zoetermeer. Het genootschap bestaat sinds 1949 en telt meer dan 1.500 leden. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer.
 • Genootschap Oud Westland
  Het Genootschap Oud Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het Westlandse gebied en heeft als doel deze kennis te verspreiden.

Musea in Den Haag en omgeving (top)

 • Haags Historisch Museum
  In het Haags Historisch Museum kunt u kennis maken met allerlei facetten van de boeiende geschiedenis van Den Haag. Het museum is sinds 1986 gevestigd in de Sint Sebastiaansdoelen, dat uitkijkt over de Hofvijver. Het pand werd in 1636 gebouwd voor de Haagse schutterij die er feesten gaf en er vergaderingen belegde. Erachter lagen schietbanen.Op de eerste verdieping en de zolderetage wordt in een permanente opstelling aandacht aan de geschiedenis van Den Haag besteed. Eeuwenoude stadsgezichten , portretten, gildezilver, Haags porselein en antiek meubilair laten iets zien van het leven in Den Haag in vroeger tijden.
 • Gemeentemuseum
  In het prachtige Gemeentemuseum van Hendrik Petrus Berlage bevindt zich een grote collectie moderne kunst, een rijke verzameling glas, delfts aardewerk, keramiek en meubels, een van de belangrijkste modecollecties ter wereld en een rijke verzameling muziekinstrumenten en -iconografie. Het voormalige Schamhart-Heijligers gebouw naast het Gemeentemuseum is door architectenbureau Benthem-Crouwel verbouwd als huisvesting voor het GEM en het Fotomuseum Den Haag.
 • GEM, Museum voor actuele kunst
  GEM is een nieuw museum voor actuele beeldende kunst, waarin steeds gelijktijdig werk van Haagse, Nederlandse en internationale kunstenaars te zien is. Een grote diversiteit aan disciplines komt aan bod: (video)installaties, schilder- en beeldhouwkunst, multimedia, performance, film, fotografie, tekeningen, digitale kunst, design, etc. Behalve exposities vinden er ook activiteiten plaats als lezingen, discussies, performances, optredens, filmvertoningen en boekpresentaties.
 • Fotomuseum Den Haag
  Het Fotomuseum Den Haag kan - naast een actuele programmering - putten uit de collectie fotografie van het Gemeentemuseum Den Haag, met werk van Piet Zwart, Paul Schuitema, Paul Citroen, César Domela, László Moholy-Nagy, Gerard Fieret, Nan Goldin, Paul Blanca, en Dana Lixenberg. Ook zal het museum samenwerken met het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, dat een van de grootste en belangrijkste historische fotoverzamelingen in Europa bezit. Bovendien start binnen afzienbare tijd in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag een mastersopleiding fotografie.
 • Museum Mesdag
  Het Museum Mesdag werd opgericht door de zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje aan het einde van de 19de eeuw om hun groeiende collectie fraaie schilderijen van onder meer de meesters van de Haagse School en de Franse schilders van Barbizon onder te brengen. De werken worden getoond in een in 1996 geheel gerestaureerde en voor Nederland unieke 19de eeuwse setting.
 • Panorama Mesdag
  Panorama Mesdag is een ruim 14 meter hoog cilindervormig schilderij met een omtrek van 120 meter. Het vergezicht op de zee, de duinen en het dorp Scheveningen is geschilderd door één van de bekendste kunstenaars van de Haagse School, Hendrik Willem Mesdag. Het is het oudste 19e eeuwse panorama in de wereld en een uniek cultuurhistorisch monument.
 • Museum Meermanno
  Museum Meermanno richt zich op het geschreven en gedrukte boek in het heden en verleden. De uiterlijke vorm en de ontwikkeling van de vormgeving van boeken staan hier centraal.
 • Letterkundig Museum
  Het Letterkundig Museum, waarvan het Kinderboekenmuseum deel uitmaakt, heeft tot doel de belangstelling en waardering voor het Nederlandse literaire erfgoed vanaf 1750 te vergroten. Het tracht dit onder andere te bereiken door het verzamelen van documenten, het maken van tentoonstellingen en het verzorgen van publicaties en video-producties. De kinder- en jeugdliteratuur hoort ook tot het werkterrein van het museum.
 • Museum Scheveningen
  Site van het Museum Scheveningen, een museum dat gewijd is aan de geschiedenis en de tradities van de oude vissersplaats.
 • Stichting Oud Loosduinen - Het Loosduins Museum 'De Korenschuur'
  De site van het Loosduins Museum met informatie over de Stichting Oud Loosduinen, de tentoonstellingen in het museum 'De Korenschuur', de activiteiten van de Genealogische Werkgroep Loosduinen en veel oude ansichtkaarten.
 • Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie
  In het museum wordt de Westlandse geschiedenis behandeld van prehistorie tot heden. Extra aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw. Aan bod komen o.a. de verschillende tuinbouwteelten, de belangrijkste typen kassen en het veilingsysteem. Bij het museum bevindt zich een historische tuin, waarin een reconstructie is gemaakt met origineel materiaal van een Westlands tuinbouwbedrijf uit het begin van de 20e eeuw.
 • Museum De Schilpen
  In een oude kruidenierswinkel in Maasland is dit museum gevestigd. Op de site vindt u openingstijden en een routebeschrijving, plus een beschrijving van de vaste en de wisselende tentoonstellingen in het museum.
   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl