Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Lustrumboek

Lustrumboek 125-jarig jubileum
Die Haghe heeft ter gelegenheid van haar 125- jarig jubileum in 2015 haar leden een boek aangeboden met de titel: Den Haag in beelden.

In Den Haag staan op pleinen en in straten en parken, verspreid over de stad, meer dan vijfhonderd beelden. Een deel daarvan is opgericht ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen en aan bekende personen, van lang of kort geleden, zoals Willem van Oranje, Louis Couperus en Aad Mansveld. Maar wat weten we eigenlijk van ze? En wie waren majoor Thomson, Richard Hol of Marie van Bylandt? Waarnaar verwijst het Monument van de menselijke vergissing?

De zestig beelden die zijn geselecteerd, worden in dit boek tot leven gebracht. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze ieder een stukje Haagse geschiedenis vertellen: De Haag in beelden.

Uitgave: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe m.m.v. De Nieuwe Haagsche. ISBN: 978-90-806837-7-8 Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. De prijs is € 17,95.

Auteurs: Michiel van der Mast, Chris Nigten en Lex van Tilborg.
Fotografie: Jan Klop
Redactie: Michiel van der Mast
Vormgeving: Paul de Boer
Druk: De Swart, Den Haag
   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl