Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Nieuws

De meest recente informatie vindt u in de laatste editie van het Ledenbericht op deze website onder "Ledenbericht"

Aankoop Certificaten Stadsherstel Den Haag

AankoopOvereenkomstig het op de voorjaarsledenvergadering genomen besluit werden vanuit het legaat van jhr. mr.J.C. Baud 495 certificaten met een nominale waarde van 46 euro per stuk van Stadsherstel Den Haag aangekocht. Op 3 juli 2018 kreeg voorzitter Henk Grootveld op het kantoor van Stadsherstel Den Haag aan de Jan van Nassaustraat 43 de aankoopbevestiging overhandigd door Bernard Ferf Jentink, directeur Stadsherstel Den Haag. Die Haghe had al vijf certificaten in bezit, zodat het totale aantal thans 500 bedraagt.

Als certificaathouder draagt Die Haghe aldus bij aan de aankoop, het herstel en het onderhoud van monumenten en beeldbepalende panden in Den Haag. Een passende invulling van een van de doelstellingen van Die Haghe.

(Foto: Judith van der Heide)


Longlist Die Haghe geschiedenisprijs 2018 bekend

shortlistimg
imgshort

Tweeëntwintig publicaties maken kans op de Die Haghe Prijs van 2018. De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt al sinds 1970 de Die Haghe Prijs uit. De vakjury, gevormd door gemeentearchivaris van Den Haag, drs. Ellen van der Waerden MA, prof. dr. Jan Hein Furnée en mw. Henriette van Aartsen-Warsen, koos de volgende titels voor de longlist van deze prijs voor een origineel, spraak-makend boek over Den Haag.

In september maakt de jury de shortlist bekend. De Die Haghe Prijs wordt op donderdag 1 november in de Glazen Zaal in Den Haag uitgereikt door prof. dr. Herman Pleij.

 • Een wonder-werk, door menschen handen: de aanleg van de Scheveningseweg / Kees Stal
 • Drie corners pinantie 1966-2016: van tobvoetbal naar topvoetbal / Joop Niezen
 • Haagse en Leidse buitenplaatsen: over landelijke genoegens van adel en burgerij / René W. Chr. Dessing
 • 100 jaar Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers/ Eduard Cremers
 • Haagse Chic Steltman: 100 jaar sieraden & zilver / Marit Eissens
 • B.J. Blommers (1845-1914) : de zonnige Haagse School / André Groeneveld, Tiny de Liefde-van Brakel, Else Speelman (et al.)
 • Gebroeders Fels architecten / Marcel Teunissen & Rob Fels.
 • De eeuw van het Maerlant 1917-2017: de geschiedenis in stukken / Casper Postmaa
 • Verdreven voor de Atlantikwall: ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek, 1942-1945 / Geert-Jan Mellink, P. Saal, Steven van Schuppen
 • Op zoek naar George: een reis door de twintigste eeuw aan de hand van het leven van een onbekende man / Kim Heijdenrijk
 • Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag / Jurjen Vis
 • Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet, Haags uitgever : en drieluik / Willem van den Berg
 • De Sleep : honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie op Scheveningen, 1905-2005 / Henk den Heijer
 • Ridder zonder vrees of blaam : het leven van George Maduro 1916-1945 /Kathleen Brandt-Carey
 • Oog voor wat telt; de Saffier Groep: Zorg en huisvesting voor Haagse ouderen sinds 1734 / Andréa A. Kroon, Audrey Wagtberg Hansen
 • Hollands Spoor: een koninklijk treinstation; kathedraal van de techniek / Koos Havelaar
 • Golden earring in 50 songs: biografie van een band / Maarten Steenmeijer
 • Helden van toen: The Tielman Brothers en de Nederlandse rock-’n roll 1957-1967 / Harm Peter Smilde
 • Haagse dames in de makelaardij / Noor de Vries Robbé
 • De Papaverhof van Jan Wils: 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg / Marcel Teunissen met bijdr. van Hans Janssen, Gerard van Otterloo
 • Groote zoon van de stad : Adam Schadee : stadsarchitect Den Haag 1891-1927 / Koos Havelaar & Marcel Teunissen
 • W.B. Liefland: eigenzinnig Haags architect en stedenbouwkundige / Peter van Dam

  Persbericht: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe

shortimg3

 

Jaarboek Die Haghe 2016 gepresenteerd in Nieuwe Badkapel

(Bron: De Scheveningsche Courant en HaagWestNieuws, 28 december 2016)

Die Haghe Prijs

De Die Haghe Prijs 2016 gewonnen door Hanneke Verbeek en Wim Willems

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt om de twee jaar de Die Haghe prijs uit voor een origineel, spraakmakend boek en/of scriptie over Den Haag. Een onafhankelijke jury bestaande uit voorzitter drs. M.C. Schenk, mw. H.S. van Aartsen-Warsen en prof. Dr. J.H. Furnée heeft alle nominaties beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 3000.

De jury heeft de longlist van 15 boeken en 1 scriptie eerst teruggebracht tot een shortlist van vijf boeken die volgens voorzitter Maarten Schenk allemaal een ‘must’ zijn voor de Haagse geschiedenis liefhebber:
 • Christiaan Lucht, Sara Tas, Edward van Voolen (et. al): ‘De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek ‘
 • Diederik Smit: ‘Het belang van het Binnenhof. Twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en herinnering’
 • Henk Ambachtsheer: ‘Kasino aan het Plein. De bezetting van Sociëteit De Witte in de Tweede Wereldoorlog’
 • Maurits van den Toorn: ‘Lijnenspel. 150 jaar tram in de Haagse regio’

En tenslotte Hanneke Verbeek en Wim Willems
Wim Willems, Henk Grootveld (voorzitter Die Haghe), Hanneke Verbeek, en Maarten Schenk (voorzitter jury)
die de Die Haghe Prijs 2016 hebben gewonnen met hun boek ‘Hier woonden wij: hoe een stad zijn joods verleden herontdekt’ de Die Haghe Prijs 2016 hebben gewonnen.

Het boek beschrijft de zoektocht van Wim Willems en Hanneke Verbeek naar de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Scheveningen. Die geschiedenis start rond 1900 en eindigt abrupt tijdens de oorlogsjaren. Aanleiding was de vondst van persoonlijke brieven van Joodse bewoners in een kelder aan de Harstenhoekweg die sindsdien in het Haags Gemeentearchief bewaard worden. Willems en Verbeek beschrijven in dit boek de ontwikkeling van de Joodse gemeenschap in Scheveningen aan het begin van de 20e eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog. We krijgen inzicht in het Joodse familieleven, het religieuze leven, Joodse winkeliers en de opkomst van de diamanthandel in Scheveningen. Alles aan de hand van de inwoners van deze straat. Natuurlijk komt ook de oorlogsperiode uitgebreid aan de orde en de gevolgen voor de joodse inwoners en de Joodse gemeenschap in onze stad. Bestaande bronnen werden gebruikt maar Willems en Verbeek beschrijven ook hun zoektocht naar bronnen en getuigen in onder andere België, Amerika, Israël, Polen en Oekraïne. Het boek is bijzonder prettig leesbaar doordat Willems en Verbeek op een geheel eigen en persoonlijke wijze de lezer meenemen in hun onderzoek. Het onderzoek geeft veel nieuwe en belangrijke inzichten in de geschiedenis van onze stad en weet de lezer regelmatig te raken.

Nieuw historisch tijdschrift voor Den Haag

Die Haghe Prijs 2016

De Die Haghe prijs 2016 wordt op 8 oktober a.s. uitgereikt voor het mooiste boek en/of scriptie over Den Haag. De longlist is inmiddels teruggebracht tot een shortlist

Samengaan Die Haghe en Vrienden Haags Historisch Museum per 1 januari 2016

De voorzitters van de twee verenigingen bezegelen het samengaan met een handdruk.
Links Henk Grootveld van de Vrienden van het Haags Historisch Museum en rechts Florus Wijsenbeek van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 17 oktober hebben de leden ingestemd met het samengaan van de twee verenigingen. Onze naam ‘Geschiedkundige Vereniging Die Haghe’ wordt uitgebreid met ‘Vrienden van het Haags Historisch Museum’. De doelstelling van de Vrienden van het HHM om het Haags Historisch Museum te ondersteunen wordt opgenomen in de statuten van Die Haghe. Verder wordt in de statuten vastgelegd dat een van de bestuursleden werkzaam moet zijn bij het Haags Historisch Museum en een bij het Haags Gemeente Archief. Dit is reeds de praktijk maar is nu ook vastgelegd in de statuten.

Met het samengaan van de twee verenigingen is de sterke band die Die Haghe reeds had met het Haags Historisch Museum geformaliseerd en heeft het Haags Historisch Museum er 1100 vrienden bij.

Die Haghe jaarboek 2015

Op 19 december 2015 was het Mauritshuis het decor voor de presentatie van het jaarboek 2015. Conservator Quentin Buvelot gaf een enthousiaste presentatie over nieuwe vondsten betreffende het Mauritshuis die gepubliceerd zijn in het jaarboek.
Het eerste exemplaar van het jaarboek werd door onze voorzitter Florus Wijsenbeek uitgereikt aan de directeur van het Mauritshuis mevrouw Emilie Gordenker, die in haar dankwoord het Mauritshuis nog eens extra onder de aandacht bracht.
Van links naar rechts: Florus Wijsenbeek, Emilie Gordenker en Quentin Buvelot

Geslaagde viering 125-jarig jubileum

De feestelijke 2 oktober 2015 begon ‘s morgens in het Haags Historisch Museum, het pand waar op 30 september 1890 de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe werd opgericht.

Directeur Marco van Baalen en onze voorzitter Florus Wijsenbeek verwelkomden onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix en onze erevoorzitter burgemeester J.J. van Aartsen.
Na een korte toelichting bood Michiel van der Mast de prinses het eerste exemplaar aan van het lustrumboek Den Haag in beelden.
Vervolgens was er voor onze eregasten een rondleiding over de tentoonstelling Held op Sokkel.

Het middagprogramma bestond uit een symposium in Sociëteit De Witte onder leiding van erelid Diederick Cannegieter. De 200 toehoorders werden door vier sprekers, de kunsthistorica drs. Liesbeth van Abbe-Keyzer, de beeldhouwer Loek Bos en de historici prof. dr. Henk te Velde en prof. dr. Jan Hein Furnée, meegenomen langs het thema Beelden, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Halverwege het symposium werd plotseling ‘ingebroken’ door de wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, tevens locoburgemeester, de heer Rabin Baldewsingh. Hij had namens burgemeester Van Aartsen een verrassing bij zich. De voorzitter van de lustrumcommissie, Chris Nigten, werd onderscheiden voor onder meer het werk dat hij gedurende zoveel jaren voor Die Haghe heeft verricht en werd onder groot applaus benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na afloop van het symposium was het tijd voor de aanwezigen om met een drankje en een hapje en onder muzikale begeleiding van de Flageolettes elkaar verder te spreken.

Voor een uitgebreid verslag van de lustrumviering wordt verwezen naar het Ledenbericht van november 2015.

Die Haghe jaarboek 2014

Op 18 december 2014 heeft de presentatie van het nieuwe jaarboek 2014 onder grote belangstelling plaatsggevonden in Hotel des Indes. Voorzitter Florus Wijsenbeek was zeer ingenomen met het mooie jaarboek dat dit jaar voor het eerst in 'full color' was gedrukt. Bij elk artikel zat wel een persoonlijke herinnering. In het bijzonder stond hij stil bij het artikel over de kunstcollectie van Baron van Brienen van de Groote Lindt omdat dit artikel de directe aanleiding was voor de presentatie bij Hotel des Indes. De baron had het huidige Hotel des Indes in het midden van de 19e eeuw als stadspaleis aan het Voorhout laten bouwen.

Het eerste exemplaar van het jaarboek werd in ontvangst genomen door hotelmanager de heer R. Bastiaens.

Links de heer R. Bastiaens, hotelmanager van Hotel des Indes, rechts de heer F. Wijsenbeek, voorzitter Die Haghe

Die Haghe Prijs

De Die Haghe prijs 2014 kent twee winnaars

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt om de 2 jaar de Die Haghe prijs uit voor een origineel, spraakmakend boek en/of scriptie over Den Haag. Een onafhankelijke jury bestaande uit gemeentearchivaris drs. M.C. Schenk (voorzitter), prof. dr. C.A. Chavannes-Mazel en mw. H.S. van Aartsen-Warsen heeft alle nominaties beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €5000 dat door de bank INSINGER DE BEAUFORT ter beschikking is gesteld.

Voorzitter van de jury Maarten Schenk maakte de twee winnaars van de Die Haghe prijs 2014 bekend: Jan Hein Furnée met zijn boek 'Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890' en Diederick Klein Kranenburg met zijn boek 'Samen voor ons eigen. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985'.
Maarten Schenk memoreerde dat beide boeken de subtiele rangen en standen binnen een bevolkinggroep behandelen. Een verschil was wel dat Jan Hein Furnée bij zijn onderzoek veel in archieven kon vinden terwijl Diederick Klein Kranenburg zijn informatie met name heeft verkregen door bewoners van de Schilderwijk te interviewen.

De heer Cees Bijloos reikte de Die Haghe prijs uit namens de bank Insinger de Beaufort.

Paul de Kiefte neemt afscheid als bestuurslid van Die Haghe

Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 september 2014 is secretaris Paul de Kiefte afgetreden na de statutaire periode van 6 jaar. Voorzitter Florus Wijsenbeek prees Paul voor zijn inzet en bedankte hem voor al het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Het secretariaat wordt overgenomen door Ineke Goudswaard. Monique de Vries, een geboren en getogen Haagse met een grote bestuurlijke ervaring, trad aan als nieuw bestuurslid.

Dag van de Haagse Geschiedenis 29 maart 2014

Ook dit jaar was Die Haghe met een kraam aanwezig op het Plein tijdens de prachtige Dag van de Haagse Geschiedenis. Het thema van deze dag was 'aanvallen en verdedigen'. Alexander Münninghoff, oud (schaak)journalist voor de Haagsche Courant, heeft daar voor Die Haghe vorm aan gegeven door het spelen van snelschaakpartijen, waarvan hij de meeste wist te winnen.

Aan belangstellenden werd informatie verstrekt over onze vereniging. Zoals elk jaar konden geïnteresseerden een ouder Jaarboek kopen voor het symbolische bedrag van €1,-. Verder was er een gratis poster beschikbaar van een schilderij van het Groene Zoodje en de Hofvijver uit 1597.

Algemene Leden Vergadering 22 maart 2014

Onze voorzitter Florus Wijsenbeek opende de vergadering in de Schutterszaal van het Haags Historisch Museum met de uitreiking van de versierselen van een Koninklijke onderscheiding. Nadat de vorige ledenvergadering oud-voorzitter Diederick Cannegieter was benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau, betrof het dit maal een in de vestibule verloren onderscheiding van een ander lid.

Na een voorspoedige vergadering werd door mr. Henk Grootveld, voorzitter van 'Den Haag viert 200 jaar koninkrijk', met veel enthousiasme en voorbeelden verhaald over de viering van de oprichting van ons Koninkrijk door de jaren heen.

Presentatie jaarboek 2013 bij de ABN-AMRO

Diederick Cannegieter benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 september 2013 is onze erevoorzitter burgemeester Van Aartsen uitgebreid ingegaan op de vele verdiensten van onze oud-voorzitter de heer Cannegieter voor de Haagse geschiedenis, waarna de heer Van Aartsen kon mededelen dat het de Koning had behaagd om Diederick Cannegieter te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Uitreiking Die Haghe Jaarboek 2012 in Eerste Kamer
Op 19 december 2012 werd het eerste exemplaar van het Die Haghe jaarboek 2012 uitgereikt aan de heer De Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. Onze voorzitter Florus Wijsenbeek introduceerde het jaarboek en bedankte de auteurs en al diegenen die hadden bijgedragen aan de realisatie van het mooie jaarboek. De heer De Graaf memoreerde zijn grote interesse in de geschiedenis, zoals hij dat ook als burgemeester van zijn woonplaats Apeldoorn in woord en daad had getoond. Tevens gaf de heer De Graaf een toelichting bij het historische karakter van het gebouw en de vergaderzaal waar de druk bezochte uitreikingplaats vond.

uitreiking
De heer De Graaf, voorzitter Eerste Kamer, met het eerste exemplaar van jaarboek 2012 uitgereikt door de heer Wijsenbeek, voorzitter Die Haghe
Scheidend voorzitter Cannegieter benoemd tot erelid
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 september 2012 is scheidend voorzitter Diederick Cannegieter benoemd tot erelid van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe wegens zijn zeer grote verdienste voor de vereniging. Zo heeft hij de afgelopen decennia verscheidene bestuursfuncties vervult waarvan de laatste zes jaar als voorzitter en heeft hij vele jaren in de redactieraad van het jaarboek gezeten.
erelid
Erelid Diederick Cannegieter met oorkonde uitgereikt door secretaris Paul de Kiefte.

Die Haghe prijs 2012

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt om de 2 jaar de Die Haghe prijs uit voor een origineel, spraakmakend boek en/of scriptie over Den Haag. Een onafhankelijke jury bestaande uit gemeentearchivaris drs. M.C. Schenk (voorzitter), prof. dr. C.A. Chavannes-Mazel en mw. H.S. van Aartsen-Warsen heeft alle nominaties beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €5000 dat door de bank INSINGER DE BEAUFORT ter beschikking is gesteld.

De winnaars van de Die Haghe prijs 2012 zijn:
 • T.M. Eliëns en A. J. van Scherpenzeel voor de publicatie Koninklijk Goedgekeurd: Horrix en Mutters, twee Haagse meubelfabrikanten (€3000)
  De jury sprak bij de toekenning van deze prijs ook haar waardering uit richting de directie van het Gemeentemuseum omdat zij deze publicatie mogelijk heeft gemaakt.
 • A. van Egmond voor haar scriptie Het patronaat van Albrecht van Beieren (€1000)
 • N. Bruijn voor haar scriptie Interetnisch contact in de Schilderswijk (€1000)
prijs

Jubileumboek Die Haghe: Den Haag volgens Stal & Van Doorn
Op dinsdag 16 maart 2010 begon de herdenking van het 120-jarige bestaan van 'Die Haghe' met het aanbieden van een jubileumboek, getiteld Den Haag volgens Stal & Van Doorn, aan onze erevoorzitter, burgemeester J.J. van Aartsen, in het Atrium van het stadhuis. Tevens opende de burgemeester, samen met onze voorzitter, Diederick Cannegieter, de Gemeentearchivaris, Maarten Schenk, en de auteurs van het boek, de ereleden Kees Stal en Maarten van Doorn, een kleine tentoonstelling in het Atrium aangaande het jubileumboek. Dat trouwens ook in de boekhandel verkrijgbaar is voor 14.95 euro. (De leden hebben het gratis gekregen.)
Het boekje is een bundeling van de columns over Haagse gebeurtenissen in de periode WO II tot ca. 1980, die beide archivarissen schreven voor de weekkrant Den Haag Centraal.
Jubileumboek Die Haghe: Den Haag volgens Stal & Van Doorn
Foto: Jan van Es.
   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl