Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

DIE HAGHE PRIJS

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt om de 2 jaar een bedrag uit, in 2016 maximaal €3000, voor een origineel, spraakmakend boek en/of scriptie over Den Haag. Een onafhankelijke jury onder leiding van de Gemeentearchivaris drs. M.C. Schenk (voorzitter) en met de leden prof. dr. J.H. Furnée en mw. H.S. van Aartsen-Warsen beslist.

Aanmeldingen moeten voor 1 juni 2016 binnen zijn bij het secretariaat van de jury. Zie voor de procedure het Reglement Die Haghe Prijs.

Voor nadere informatie betreffende de Die Haghe Prijs kan men zich ook wenden tot de secretaris van de jury mw. Ph.A.M. Swenker (phil.swenker@denhaag.nl, tel. 070-3537007).

Eerdere prijswinnaars

2014 Jan Hein Furnée: "Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890", Amsterdam 2012, 902 p.
Diederick Klein Kranenburg: "Samen voor ons eigen. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985", Hilversum 2013, 419 p.
2012 T.M. Eliëns en A. J. van Scherpenzeel: "Koninklijk Goedgekeurd: Horrix en Mutters, twee Haagse meubelfabrikanten", 2010
A. van Egmond: "Het patronaat van Albrecht van Beieren" (scriptie)
N. Bruijn: "Interetnisch contact in de Schilderswijk" (scriptie)
2010 Marcel Theunissen en Victor Freijser: "Schoone Eenheid. Stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School", Den Haag 2008.
2008 J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn: "Het leven begint met melk. Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio", Den Haag 2007.
   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl