Opzet en reglement van de Die Haghe Prijs

De Die Haghe Prijs is een tweejaarlijkse prijs voor het beste en meest originele boek, artikel of scriptie over de geschiedenis van Den Haag. Aan de prijs is een bedrag van € 5.000 verbonden. Een onafhankelijke jury kiest de winnaar(s). De jury bestaat uit prof. dr. Jan Hein Furnée en mw. Henriette van Aartsen- Warsen en staat onder leiding van drs. Ellen van der Waerden MA, gemeentearchivaris van Den Haag. Het reglement van de Die Haghe Prijs vindt u hier.

Geschiedenis

De Die Haghe Prijs wordt al sinds 1970 toegekend op initiatief van Die Haghe. Een lijstje met eerdere winnaars vindt u hier.

Die Haghe Prijs 2018

Voor het laatste nieuws over de Die Haghe Prijs van 2018, zie ons nieuwsoverzicht.