De Die Haghe Prijs is een tweejaarlijkse prijs voor het beste en meest originele boek, artikel of scriptie over de Haagse geschiedenis. De prijs wordt sinds 1970 uitgereikt. Hieronder vindt u een overzicht van de winnaars van de afgelopen tien jaar.

2018

Jurjen Vis, Diaconie. 500 jaar armenzorg in Den Haag (Amsterdam, 2017). Voor meer informatie over de uitreiking van de Die Haghe Prijs in 2018, klik hier.

2016

Wim Willems en Hanneke Verbeek, Hier woonden wij. Hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt (Amsterdam, 2015)

 

2014

Jan Hein Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag (Amsterdam, 2012)

Diederick Klein Kranenburg, ‘Samen voor ons eigen’. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt. De Haagse Schilderswijk 1920-1985 (Hilversum, 2013)

2012

Titus M. Eliëns en A. Joshua van Scherpenzeel, Koninklijk goedgekeurd. Horrix en Mutters, twee Haagse meubelfabrikanten (Zwolle, 2010)

Prijs voor beste scriptie:

A.M. van Egmond, ‘Het patronaat van Albrecht van Beieren: ambachtslieden en koopmannen aan het Haagse Hof tussen 1389 en 1404’

N. Bruijn, ‘Interetnisch contact in de Schilderswijk’

2010

Marcel Teunissen en Victor Freijser, Schoone Eenheid. Stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School (Den Haag, 2008)

2008

J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn, Het leven begint met melk: geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio (Den Haag, 2007)