Statuten

Hier vindt u een digitale kopie van de statuten van de ‘Geschiedkundige Vereniging Die Haghe-Vrienden van het Haags Historisch Museum’.

 

Protocol

Die Haghe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit protocol is
vastgelegd hoe onze vereniging omgaat met de persoonsgegevens van haar leden en donateurs.