Diaconie

Winnaar Die Haghe Prijs 2018

 

Jurjen Vis, Diaconie. 500 jaar armenzorg in Den Haag (Amsterdam, 2017)

 

Uit het juryrapport:
‘Jurjen Vis verbindt institutionele geschiedschrijving met de economische en politieke context, vooral die van de 17e en 18e eeuw. Het boek draagt niet alleen bij aan de specifieke geschiedschrijving van de Diaconie, maar ook aan die van Den Haag en van de armenzorg in Nederland. Niemand die in het vervolg onderzoek gaat doen naar sociale zorg in de afgelopen vijf eeuwen kan om ‘Diaconie’ heen.. En dat is een bijzondere prestatie.’

Volgens de jury is Jurjen Vis erin geslaagd ‘veel méér te doen dan het beschrijven van de diaconale archieven en deze toegankelijk te maken, zoals zijn oorspronkelijke opdracht luidde. Hij heeft een knappe synthese gecomponeerd van bestaand en nieuw onderzoek, en dit toegankelijk beschreven zonder daarbij concessies te doen aan de wetenschappelijke doelstelling van zijn studie. Daarbij heeft hij bovendien aandacht voor dilemma’s die ook tegenwoordig centraal staan: wie verdient ondersteuning, en welke voorwaarden mag je stellen aan mensen die ondersteuning ontvangen?’ Tot slot had de jury ook waardering voor de prachtige vormgeving van het boek.

Hollands_Spoor
Maduro

De genomineerden

De jury selecteerde uit een lijst van meer dan honderd historische boeken op 15 september 2018 drie titels. Behalve het winnende boek van Jurjen Vis waren nog twee publicaties genomineerd. De jury had ook voor deze twee ‘verliezende’ titels bijzonder lovende woorden. Het boek Hollands Spoor van Koos Havelaar werd in het juryrapport geprezen als ‘een geslaagde poging de ontwikkelingen in het Haagse te verbinden met landelijke vooruitgang en innovatie op vervoersgebied, waarbij hij de maatschappelijke aspecten daarvan niet onderbelicht laat’. De bijzondere vormgeving van het boek – met een gestanste omslag, een speciale bindwijze, het gebruik van verschillende papiersoorten en typografieën, en fantastische afbeeldingen – kreeg van de jury een eervolle vermelding.

Het boek Ridder zonder vrees of blaam van Kathleen Brandt-Carey werd in het juryrapport omschreven als een ‘biografie op hoog niveau’ waarin op ‘meeslepende wijze, met oog voor detail en in prachtig taalgebruik, het leven van George Maduro (wordt) geschetst’. Brandt-Carey werd ook geprezen om de manier waarop zij het ‘perfecte plaatje’ van de held George Maduro reliëf heeft gegeven door inzicht te geven in de relevante culturele aspecten van zijn geschiedenis, familieverhoudingen en zijn persoonlijkheid.

Tot slot sprak de jury zijn waardering uit voor Liza van Kuik, die in het kader van haar masterstudie aan de Universiteit Utrecht onderzoek deed naar de geschiedenis van de Laan van Meerdervoort, wat resulteerde in een scriptie met de titel ‘De laan van enzovoort en bouwmaarvoort, 100 jaar bouwen aan de Laan van Meerdervoort’.

Feestelijke uitreiking

De uitreiking van de Die Haghe Prijs vond plaats op donderdag 1 november 2018 in de Glazen Zaal van de Portugese Synagoge aan de Prinsessegracht. Na een gloedvol betoog over het belang van lokale geschiedenis mocht professor Herman Pleij de winnaar bekend maken. Omroep West was aanwezig bij de uitreiking en maakte er het volgende item over. Hieronder vindt u een fotoverslag van de uitreiking. De foto’s zijn gemaakt door A.M. Minnaard Fotografie.