Wat doet Die Haghe?

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en de belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden. In het verleden speelde Die Haghe onder andere een grote rol bij de restauratie van de Ridderzaal, de oprichting van het Haags Historisch Museum, de benoeming van een stadsarcheoloog, het uitgeven van belangwekkende boeken over de Haagse geschiedenis en het verijdelen van sloopplannen. Sinds 2016 ondersteunt Die Haghe het Haags Historisch Museum bij bijzondere activiteiten, zoals het aankopen van kunstwerken of de totstandkoming van publicaties.

Onthulling gedenksteen
Onthulling gedenksteen A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam door Die Haghe,
4 september 1913. Foto uit Haags Gemeentearchief

Activiteiten voor de leden

Die Haghe organiseert voor haar leden voortdurend diverse lezingen en excursies. Twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden die wordt afgesloten met een lezing over een Haags onderwerp.

Publicaties

Als lid ontvangt u gratis het Jaarboek dat sinds 1890 door de vereniging wordt uitgegeven. Dit standaardwerk over de Haagse geschiedenis verschijnt ieder jaar in december en bevat interessante en rijk geïllustreerde artikelen en een kroniek van belangrijke gebeurtenissen in Den Haag. Via het Ledenbericht, dat zes keer per jaar uitkomt, en de digitale Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van wat er in de vereniging en in geschiedkundig Den Haag gebeurt. Eens in de vijf jaar geeft Die Haghe een jubileumboek uit dat leden gratis ontvangen. Tot slot stimuleert Die Haghe sinds 1970 de Haagse geschiedschrijving met de Die Haghe Prijs: een tweejaarlijkse prijs voor het beste boek en de beste scriptie over Den Haag.

Vrienden van het Haags Historisch Museum

In 2016 is Die Haghe samengegaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum. Het ondersteunen van het Haags Historisch Museum is sindsdien een officiële doelstelling van onze vereniging. In de afgelopen jaren ondersteunde Die Haghe de volgende activiteiten van het museum:

Prinses Beatrix
Auteur van het jubileumboek ‘Den Haag in beelden’ Michiel van der Mast overhandigt het eerste exemplaar aan prinses Beatrix, 2015. Foto: A.M. Minnaard
Familie Quarles
2016: de aankoop van het schilderij Pieter Quarles en Cornelia Splinter van Loenersloot met hun zoons Willem en Lodewijk door Gerard Hoet, ca. 1725.
Poppenhuizen
2017: publicatie van het boek De poppenhuizen van jonkvrouwe Lita de Ranitz door conservator Robert van Lit. De publicatie verscheen in de groengele reeks over topstukken uit de collectie van het museum. Aanleiding was de tentoonstelling De wereld achter een poppenhuis. Willem Tholen, Lita de Ranitz en vrienden (17 februari t/m 10 juni 2018).