Nieuws

Op deze pagina worden in aflopende volgorde nieuwsartikelen weergegeven.

01-11-2022: Nieuws uit het HHM
Goed nieuws! Vrijdag 16 september jl. presenteerde het nieuwe college van B&W haar coalitieakkoord en tot onze grote vreugde is ons renovatieplan opgenomen in het akkoord en in de meerjarige investeringsbegroting van de gemeente. Dit goede nieuws betekent heel veel voor ons. Samen met de gemeente, met architectenbureau DP6, met onze Raad van Bestuur, met onze stichting Steunfonds en met onze businessclub het Sebastiaangenootschap gaan we de komende jaren een enorm positieve uitdaging tegemoet. Afgelopen jaar is de afdeling Monumentzorg nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ontwerp voor het vernieuwde museum. Met name de nieuwe entree aan het Tournooiveld en de overkapping van de binnenplaats is met hen doorgesproken. Een formeel akkoord van de Welstandscommissie moet nog komen en ook de Gemeenteraad moet de begroting van de renovatie nog goedkeuren. Het museum ziet deze stappen met vertrouwen tegemoet, maar kan wel iedere steun hiervoor gebruiken, ook van de leden van Die Haghe. Op naar een museum dat ‘hét stadsmuseum van Nederland’ wordt, een museum waar alle Hagenaars en Hagenezen trots op zullen zijn!