De lustrumboeken van Die Haghe

Iedere vijf jaar viert Die Haghe zijn jubileum. Bijna ieder jubileum gaat gepaard met de verschijning van een lustrumboek, dat gratis aan de leden wordt verstrekt.

Lustrumboek 2020

Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe verscheen op 28 oktober 2020 het jubileumboek:

Van de kaart geveegd
Wat in Den Haag verdween voor de aanleg van de Atlantikwall 1942-1944

In 1942-1944 legde de Duitse bezetter als onderdeel van de Atlantikwall dwars door de stad een verdedigingslinie aan, die bestond uit een tankgracht, tankmuur, schootsveld en andere verdedigingswerken. Alles wat daarbij in de weg stond werd in een mum van tijd gesloopt en gerooid. Bijna 3.200 woningen en tientallen gebouwen, waaronder scholen, kerken en zelfs een heel ziekenhuis, gingen tegen de vlakte. Een niets ontziende kaalslag die zijn weerga niet kent.

Van de kaart geveegd
Over de sloop en herbouw na de oorlog is al veel geschreven, maar veel minder over wat er ooit stond. In Van de kaart geveegd wordt het tracé van de Atlantikwall van begin tot eind en wijk voor wijk – van Kijkduin tot Clingendael – gevolgd om te laten zien wat er op bevel van de bezetter moest verdwijnen. Het boek is daarmee bijzonder, want niet eerder werd het voor de aanleg gesneuvelde Den Haag zo bij elkaar gebracht. Elk hoofdstuk begint met twee plattegronden die laten zien hoe het stratenplan door de aanleg veranderde. Na een korte inleiding over de karakteristiek en bouwgeschiedenis van de wijk volgt een beschrijving van wat is verdwenen. De vele foto’s met bijschriften geven een indrukwekkend beeld van het bouwkundig cultuurgoed en natuurschoon dat aan de sloophamer en rooibijl van de bezetter ten prooi viel.

Achter in het boek bevindt zich een ‘Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag’, een uitneembare wandelkaart waarmee men het voormalige tracé letterlijk op de voet kan volgen.

Van de kaart geveegd is genaaid gebonden, telt 176 pagina’s met ruim 160 afbeeldingen en is uitgegeven door Die Haghe in samenwerking met De Nieuwe Haagsche.

ISBN 978-94-6010-100-7. Prijs € 19,95.

Eerder verschenen lustrumboeken

2015: Michiel van der Mast, Chris Nigten en Lex van Tilborg, Den Haag in beelden (Den Haag, 2015)
2010: Kees Stal en Maarten van Doorn, Den Haag volgens Stal & Van Doorn (Den Haag, 2010)
2005: Dick Brongers en Willem Vader, Was getekend, Den Haag. Den Haag door kunstenaarsogen – 1890, 2005 (Den Haag, 2005)
2000: geen jubileumboek
1995: geen jubileumboek
1990: Victor Freijser (red.), Het veranderend stadsbeeld van Den Haag: plannen en processen in de Haagse stedebouw 1890-1990 (Zwolle, 1990)