Die Haghe Prijs

Die Haghe Prijs voor het beste geschiedenisboek over Den Haag

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe looft sinds 1970 eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste boek op het gebied van de geschiedenis van Den Haag: de Die Haghe Prijs.

Doel

Het doel van de prijs is om te stimuleren dat inwoners van Den Haag belangstelling krijgen voor hun eigen stadsgeschiedenis. Daarnaast is de prijs een aanmoediging voor derden om over de geschiedenis van Den Haag te schrijven. De prijs sluit aan bij de doelstelling van Die Haghe om de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Den Haag te bevorderen onder de inwoners van de stad. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500.

Jury

De onafhankelijke jury staat onder voorzitterschap van Ellen van der Waerden (directeur Haags Gemeentearchief). De juryleden zijn Henriette van Aartsen-Warsen (kenner van Den Haag en voormalig journaliste), Jan-Hein Furnée (hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis), Herman Rosenberg (hoofdredacteur van de weekkrant Den Haag Centraal) en Marjonne Maan (historicus en geschiedenisdocent in Den Haag).

Hoe gaat de jury te werk?

De openbare bibliotheek stelt, samen met het Haags Gemeentearchief, een overzicht op van alle op het gebied van Haagse geschiedenis gepubliceerde boeken over de periode voor de prijs (in de regel twee jaar). Op basis van de criteria maakt de jury een eerste selectie met als resultaat een lijst van boeken die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. De juryleden gaan deze boeken beoordelen en maken op basis daarvan een longlist die circa twaalf publicaties omvat. Deze boeken worden door alle juryleden gelezen. Op basis daarvan stelt de jury een shortlist van drie boeken op, waaruit de winnaar wordt gekozen. Longlist en shortlist worden gepubliceerd in het ledenbericht van de vereniging en op de website. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking.

Prijsuitreiking Die Haghe Prijs 2024
Uitreiking Die Haghe Prijs 2024 op 13 april 2024. Vlnr: wethouder en loco-burgemeester dhr. R. van Asten, secretaris van Die Haghe Wim Hayes en winnares Valika Smeulders (Foto: Carmèl van der Veeke)

Criteria

Het te bekronen werk:

  1. Valt binnen de doelstelling van Die Haghe
  2. Is een oorspronkelijke bijdrage
  3. Werpt een nieuw licht op de Haagse stadsgeschiedenis
  4. Heeft een onderbouwing in de vorm van een notenapparaat / bronnenonderzoek
  5. Wekt belangstelling op bij het publiek
  6. Is leesbaar voor een groot en breed publiek
  7. Heeft belangrijk beeldmateriaal
  8. Is verkrijgbaar in de boekhandel
  9. Is in principe geschreven in de Nederlandse taal, ook anderstalig is toegestaan maar dan moet het door de jury te lezen zijn
  10. Kan ook een co-productie zijn

Uitgesloten van de Die Haghe Prijs zijn:

  1. Gidsen, bibliografieën, inventarissen; eventueel wel catalogi
  2. Boeken over het Koninklijk Huis, tenzij er een duidelijke relatie is met Den Haag
  3. Boeken die eerder zijn bekroond
  4. Autobiografieën en eigentijdse memoires

Winnaar Die Haghe Prijs 2024

Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag, onder redactie van Esther Captain, Gert Oostindie, Valika Smeulders en uitgegeven bij Boom in 2022

In opdracht van het Haagse gemeentebestuur schreven 16 deskundigen in een heel toegankelijke stijl over een onderwerp waarvan Den Haag zich lang afzijdig leek te houden. Zij leggen interessante verbanden tussen heden en verleden. Maar er is ook aandacht voor persoonlijke verhalen. De eminente medewerkers noemen hun werk bescheiden “een verkenning” en “een tussenstand”. Niet verwonderlijk voor de weduwe van Indië, wordt heel veel aandacht besteed aan die voormalige kolonie, waarvan de sporen nog altijd zo nadrukkelijk zichtbaar en voelbaar zijn in deze stad.

Lees hier het juryrapport

Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag
Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag

Eervolle vermelding

De jury heeft een eervolle vermelding gegeven aan De Matlas van Den Haag van Daniel Heikens, Rein Langeveld, Joos van Nijhuis, uitgegeven bij Lecturis in 2021.

 

Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag

Onderstaand vindt u een overzicht van de meest recente winnaars. Klik op het boek van 2021 en 2018 voor het bijbehorende juryrapport.

Winnaar 2021: Bert Alers
DeRegentes
Bert Alers, Van water naar theater. De Regentes. Geschiedenis van een Haagse Bad- en zweminrichting (Den Haag, 2020)

 

Winnaar 2018: Jurjen Vis
Diaconie
Jurjen Vis, Diaconie. 500 jaar armenzorg in Den Haag (Amsterdam, 2017)

Winnaar(s) 2016: Wim Willems en
Hanneke Verbeek

Hier woonden wij
Wim Willems en Hanneke Verbeek, Hier woonden wij. Hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt (Amsterdam, 2015)

 

Ex aequo winnaar 2014: Jan Hein
Furnée

Plaatsen van beschaafd vertier
Jan Hein Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890 (Amsterdam, 2012)
Ex aequo winnaar 2014: Diederick
Klein Kranenburg
Plaatsen van beschaafd vertier
Diederick Klein Kranenburg, Samen voor ons eigen: de geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt (2013)

Winnaar(s) 2012: Titus M. Eliëns en A. Joshua van Scherpenzeel

Koninklijk goedgekeurd
Titus M. Eliëns en A. Joshua van Scherpenzeel, Koninklijk goedgekeurd. Horrix en Mutters. Twee Haagse meubelfabrikanten (Zwolle, 2010)

Winnaar(s) 2010: Marcel Teunissen en Victor Freijser

Schoone_eenheid
Marcel Teunissen en Victor Freijser, Schoone Eenheid. Stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School (Den Haag, 2008)
Winnaars 2008: J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn
Het-leven-begint-met-melk
J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn, Het leven begint met melk: geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio (Den Haag, 2007)