De Jaarboeken van Die Haghe

Foto: uitreiking van het Jaarboek 2020
aan burgemeester Jan van Zaanen:

Sinds 1889

Den Haag kent een rijke geschiedenis. Dat wordt snel duidelijk als je de Jaarboeken van Die Haghe doorbladert. Het eerste deel verscheen in 1889 en samen nemen de banden in rood, bruin en koningsblauw onderhand een paar flinke boekenplanken in beslag. Elk Jaarboek weet keer op keer, iets nieuws te bieden. Want in principe verschijnen er alleen bijdragen die gebaseerd zijn op nieuw onderzoek en op originele bronnen.

Onderwerpen

Het gaat dan bijvoorbeeld om het dagelijks leven in de 16de eeuw, een gedetailleerde beschrijving van het middeleeuwse Binnenhof, de aanleg van de grachten of de verschillen tussen rijk en arm in de 17de eeuw. Soms geven de artikelen een verrassende kijk op oude discussies, zoals de vraag of Den Haag nu een stad was of een dorp. En vaak kleuren ze ons beeld van Den Haag in met nieuwe details over inwoners, huizen, straten en buurten. Na 1945 kreeg het recente verleden meer aandacht. Onthullend is dan bijvoorbeeld wat aan het licht komt over de rol van de Haagse politie tijdens de Duitse bezetting, of van de collaboratie van sommige zakenlieden in die periode. Minder schokkend maar wel verhelderend zijn de artikelen die een beschrijving geven van de Haagse samenleving in de voorbije eeuw. Daarin komen dan uiteenlopende aspecten aan bod: bedrijven, visserij, sociale woningbouw, schoolleven, winkels, beeldende kunst, theaters, bioscopen, toneel en muziek. Vaak blijkt dan aan de hand van nauwkeurig bronnenonderzoek dat het bestaande beeld moet worden bijgesteld.

Een onmisbaar naslagwerk

Bij elkaar vormt de lange reeks Jaarboeken een onmisbaar naslagwerk voor kenners en liefhebbers van de Haags geschiedenis. Daaraan draagt ook een aantal vaste rubrieken bij. Allereerst de jaaroverzichten van Monumentenzorg, Archeologie, het Haags Historisch Museum en de vereniging Die Haghe zelf. Zij geven telkens een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten op hun gebied. Handig voor wie zich verder wil oriënteren of zijn kennis wil verdiepen zijn er elk jaar twee overzichten. Ten eerste van nieuwe publicaties op het gebied van de Haagse geschiedenis en ten tweede van de nieuwe archieven die bij het Haags Gemeentearchief zijn binnengekomen en zo beschikbaar komen voor historisch onderzoek. Ten slotte worden de toekomstige geschiedschrijvers bediend met een kroniek van belangrijke Haagse gebeurtenissen, een lijst van nieuwe straatnamen met verklaring en een lijst van overleden Hagenaars die voor de stad van betekenis zijn geweest.

Online

Dankzij nauwkeurige naamindexen is alles wat in de jaarboeken is gepubliceerd snel en feilloos te vinden. De vindbaarheid is nog vergroot doordat de meeste jaarboeken tegenwoordig op internet beschikbaar zijn gemaakt. Via de website van het Haags Gemeentearchief zijn de jaarboeken van 1889 tot en met 1955 digitaal doorzoekbaar en te lezen. Op de studiezaal van het Haags Gemeentearchief zijn de meer recente exemplaren in te zien. Daar kunt u tevens exemplaren van de jaarboeken kopen.

Richtlijnen voor het publiceren van een artikel

Klik hier voor de ‘richtlijnen voor het publiceren van een artikel’.

Cumulatief register

Klik hier voor het nieuwe, cumulatieve register op de Jaarboeken over de periode 1991-2015 (bestaande uit auteursregister, systematisch register en trefwoordenregister).