Boerderij Kerkewoning in Wassenaar

 

Achter de woonwijk Kerkehout, ten oosten van de Rijksstraatweg in Wassenaar, ligt aan de rand van de polder de eeuwenoude boerderij Kerkewoning. Eigenaren van dit rijksmonument zijn sinds 1977 Albert Niphuis en zijn echtgenote Marry Nell. Beiden hebben zich na hun pensionering gestort op een diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van hun woonboerderij. Zij hebben daartoe onderzoek gedaan in vele archieven, waaronder dat van kasteel Twickel in Delden (Overijssel). Hun jarenlange onderzoek heeft geresulteerd in het naslagwerk De boerderij Kerkewoning in Wassenaar, een geschiedenis van ruim vijf eeuwen. In dit prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerde boek is de volledige geschiedenis van de boerderij opgetekend.

De oudste vermelding van de boerderij dateert van 1493. De auteurs beschrijven alle 21 eigenaren en 30 pachters vanaf dat jaar. Onder de eigenaars vinden we raadpensionaris Paulus Buys en leden van de deftige Haagse familie Van Valckesteyn. In 1660 kocht de gereformeerde kerk de boerderij aan. Tot 1921 zou de boerderij kerkelijk bezit blijven. Het siert de auteurs dat zij zich niet hebben beperkt tot de eigendomsgeschiedenis. Ook de pachters en hun gezinnen komen uitgebreid aan bod, tezamen met een keur aan andere onderwerpen. Zo wordt de bouwgeschiedenis van de Kerkewoning tot in detail behandeld en is er veel aandacht voor de tijdsomstandigheden. Juist de vele extra informatie over allerlei onderwerpen maakt het boek ook razend interessant voor lezers die geïnteresseerd zijn in het boerenleven in vroeger tijden.

Het 312 pagina’s tellende boekwerk is voor 25 euro verkrijgbaar bij Boekhandel De Kler in de Langstraat te Wassenaar.

Robert van Lit