Die Haghe Prijs

 

Die Haghe Prijs voor het beste geschiedenisboek over Den Haag

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe looft sinds 1970 eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste boek op het gebied van de geschiedenis van Den Haag: de Die Haghe Prijs.

Doel

Het doel van de prijs is om te stimuleren dat inwoners van Den Haag belangstelling krijgen voor hun eigen stadsgeschiedenis. Daarnaast is de prijs een aanmoediging voor derden om over de geschiedenis van Den Haag te schrijven. De prijs sluit aan bij de doelstelling van Die Haghe om de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Den Haag te bevorderen onder de inwoners van de stad. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €2500.

Jury

De onafhankelijke jury staat onder voorzitterschap van Ellen van der Waerden (directeur Haags Gemeentearchief). De juryleden zijn Henriette van Aartsen-Warsen (kenner van Den Haag en voormalig journaliste), Jan-Hein Furnée (hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis), Herman Rosenberg (hoofdredacteur van de weekkrant Den Haag Centraal) en Marjonne Maan (historicus en geschiedenisdocent in Den Haag).

Hoe gaat de jury te werk?

De openbare bibliotheek stelt, samen met het Haags Gemeentearchief, een overzicht op van alle op het gebied van Haagse geschiedenis gepubliceerde boeken over de periode voor de prijs (in de regel twee jaar). Op basis van de criteria maakt de jury een eerste selectie met als resultaat een lijst van boeken die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. De juryleden gaan deze boeken beoordelen en maken op basis daarvan een longlist die circa twaalf publicaties omvat. Deze boeken worden door alle juryleden gelezen. Op basis daarvan stelt de jury een shortlist van drie boeken op, waaruit de winnaar wordt gekozen. Longlist en shortlist worden gepubliceerd in het ledenbericht van de vereniging en op de website. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking.

Onderstaand vindt u een overzicht van de meest recente winnaars. Klik op het boek van 2021 en 2018 voor het bijbehorende juryrapport.

Onthulling gedenksteen

Criteria

Het te bekronen werk:

  1. Valt binnen de doelstelling van Die Haghe
  2. Is een oorspronkelijke bijdrage
  3. Werpt een nieuw licht op de Haagse stadsgeschiedenis
  4. Heeft een onderbouwing in de vorm van een notenapparaat / bronnenonderzoek
  5. Wekt belangstelling op bij het publiek
  6. Is leesbaar voor een groot en breed publiek
  7. Heeft belangrijk beeldmateriaal
  8. Is verkrijgbaar in de boekhandel
  9. Is in principe geschreven in de Nederlandse taal, ook anderstalig is toegestaan maar dan moet het door de jury te lezen zijn
  10. Kan ook een co-productie zijn

Uitgesloten van de Die Haghe Prijs zijn:

  1. Gidsen, bibliografieën, inventarissen; eventueel wel catalogi
  2. Boeken over het Koninklijk Huis, tenzij er een duidelijke relatie is met Den Haag
  3. Boeken die eerder zijn bekroond
  4. Autobiografieën en eigentijdse memoires
Winnaar 2021: Bert Alers
DeRegentes
Bert Alers, Van water naar theater. De Regentes. Geschiedenis van een Haagse Bad- en zweminrichting (Den Haag, 2020)

 

Winnaar 2018: Jurjen Vis
Diaconie
Jurjen Vis, Diaconie. 500 jaar armenzorg in Den Haag (Amsterdam, 2017)

Winnaar(s) 2016: Wim Willems en Hanneke Verbeek

Hier woonden wij
Wim Willems en Hanneke Verbeek, Hier woonden wij. Hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt (Amsterdam, 2015

 

Winnaar 2014: Jan Hein Furnée                              
Plaatsen van beschaafd vertier
Jan Hein Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890 (Amsterdam, 2012)

Winnaar(s) 2012: Titus M. Eliëns en A. Joshua van Scherpenzeel

Koninklijk goedgekeurd
Titus M. Eliëns en A. Joshua van Scherpenzeel, Koninklijk goedgekeurd. Horrix en Mutters. Twee Haagse meubelfabrikanten (Zwolle, 2010)